Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển bền vững
28/10/2014 10:49 CH 4009 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt IRED
Tên cơ quan Viện Tài nguyên Môi trường và Phát triển bền vững
Người đứng đầu TS Đào Mạnh Tiến
Chức vụ  
Chức vụ  
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ Số 114 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy Hà Nội
Điện thoại 04.37821534
Fax 04.62820026
Email vientnmt008@gmail.com
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Lĩnh vực hoạt động chính:

-Nghiên cứu Khoa học, triển khai và ứng dụng công nghệ.

-Môi trường.

-Khoa học tự nhiên.

Mục đích hoạt động: phi lợi nhuận

Tôn chỉ hoạt động:

-Góp phần có hiệu quả và công tác điều tra tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

-Tạo việc làm và thu nhập cho nhà khoa học, công nghệ đặc biệt cán bộ khoa học công đã về hưu, cán bộ đại học và sau đại học chưa có công việc ổn định thông qua các hoạt động khoa học và công nghệ liên quan tới các lĩnh vực tài nguyên, môi trường và phát triển bên vững.

Chức năng nhiệm vụ chính:

-Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và dự báo biến động tài nguyên và môi trường; nghiên cứu công nghệ khai thác tài nguyên thân thiện với môi trường và công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường; đề xuất cac giải pháp phát triển bền vững tài nguyên và môi trường.

-Dich vụ KH&CN: tư vấn điều tra cơ bản và quản lý, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên môn và thực hiện dịch vụ KH&CN khác trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và phát triển bên vững.

Thông tin nhân sự:

 

 

 

 

Tổng số

 

 

Học vị

 

 

Học hàm

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

Khác

 

 

GS

 

 

PGS

 

 

A

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

1.Tổng số

 

 

               

Trong đó số Nữ

 

 

6

 

 

 

1

 

 

5

 

 

       

2.Nhân lực tổ chức chia theo thời gian

 

 

               

Chính nhiệm

 

 

15

 

 

5

 

 

1

 

 

9

 

 

       

Kiêm nhiệm

 

 

3

 

 

3

 

 

           

3.Nhân lực chia theo độ tuổi

 

 

               

Đến 35 tuổi

 

 

10

 

 

 

1

 

 

9

 

 

       

Từ 36-60 tuổi

 

 

               

Trên 60 tuổi

 

 

5

 

 

 

5

 

 

         

Hoạt động chuyên môn từ 2006-2010

-Điều tra thực trạng và dự báo diễn biến xung đột môi trường xã hội trong việc sử dụng tài nguyên đới bờ biển Nam Trung Bộ và đề xuất giải pháp khắc phục.

-Nghiên cứu cơ sở khoa học, pháp lý phục vụ phân vùng quản lý tổng hợp vùng ven bờ biển Việt Nam.

-Thu thập và biên hội hệ thống bản đồ, sơ đồ về điều kiện tự nhiên tài nguyên, môi trường biển tỉnh Kiên Giang.

Sở trường và thế mạnh;

-Môi trường

 

 

-Nghiên cứu khoa học, triển khai và ứng dụng công nghệ