Viện Sở hữu Trí tuệ
28/10/2014 10:49 CH 2809 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt VIPI
Tên cơ quan Viện Sở hữu Trí tuệ
Người đứng đầu TS Nguyễn Văn Viễn
Chức vụ Viện trưởng
Chức vụ Viện trưởng
Người thường trực Nguyễn Quốc Bảo
Chức vụ Phó Viện trưởng
Địa chỉ Nhà 10, ngõ 88, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại 04.22427298
Fax  
Email bao6160@gmail.com
Website www.vipa.com.vn
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Thành lập:987, 15/11/2004

Số Đăng ký:A354, 7/4/05

Chức năng, nhiệm vụ

- Nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và thông tin tư liệu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến bảo hộ, thực thi và nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ và liên quan đến hội nhập và phát triển.

- Tổ chức đào tạo, truyền bá tri thức về sở hữu trí tuệ; tổ chức các hội nghị, hội thảo, diễn đàn giữa các nhà khoa học, các cán bộ quản lý, các doanh nghiệp, các thành viên của Liên hiệp hội Việt Nam, các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề liên quan tới sở hữu trí tuệ.

- Thực hiện các hoạt động tư vấn, giám định, phản biện xã hội; tổ chức dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin, các kết quả nghiên cứu về sở hữu trí tuệ theo quy định của Nhà nước.

- Phát triển hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ theo quy định của Nhà nước.

Số nhân viên: chính nhiệm: 05  kiêm nhiệm: 03

Lĩnh vực hoạt động hiện tại

- Nghiên cứu

- Giáo dục, đào tạo

- Tư vấn

Chương trình/ dự án đang triển khai

- Xây dựng mô hình tòa án sở hữu trí tuệ ở Việt Nam

- Xây dựng mô hình trường quốc tế sở hữu trí tuệ

- Tư vấn doanh nghiệp sở hữu trí tuệ

- Đào tạo ngắn hạn doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ

Đối tượng hưởng lợi chính

- Tất cả mọi người.

* Mục đích kinh doanh: phi lợi nhuận

* Thông tin nhân sự:

 

 

 

 

Tổng số

 

 

Học vị

 

 

Học hàm

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

Khác

 

 

GS

 

 

PGS

 

 

A

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

1.Tổng số

 

 

11

 

 

2

 

 

1

 

 

7

 

 

1

 

 

     

Trong đó số Nữ

 

 

               

2.Nhân lực tổ chức chia theo thời gian

 

 

               

Chính nhiệm

 

 

5

 

 

2

 

 

 

3

 

 

       

Kiêm nhiệm

 

 

6

 

 

 

1

 

 

4

 

 

1

 

 

     

3.Nhân lực chia theo độ tuổi

 

 

               

Đến 35 tuổi

 

 

8

 

 

   

4

 

 

1

 

 

     

Từ 36-60 tuổi

 

 

3

 

 

   

3

 

 

       

Trên 60 tuổi

 

 

3

 

 

2

 

 

1

 

 

         

* Thông tin tài chính: 180.000.000

* Sở trường và thế mạnh:

-Nghiên cứu khoa học, triển khai và ứng dụng công nghệ

-Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ

-Tư vấn, phản biện xã hội