Viện Quản trị Doanh nghiệp
28/10/2014 10:49 CH 3293 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt BMI
Tên cơ quan Viện Quản trị Doanh nghiệp
Người đứng đầu Nguyễn Thị Mai Thu
Chức vụ Viện trưởng
Chức vụ Viện trưởng
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ 18A1, Khu Sở Giáo dục, Ngõ 106, Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại 04.38346737/04.37629752
Fax 04.37623520
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Tôn chỉ, mục đích

 

 

Là tổ chức phi chính phủ, tự chủ về tài chính và hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Nguồn tài chính của Viện dựa trên cơ sở hợp tác giữa Viện với các doanh nghiệp, tổ chức trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo, tư vấn, thông tin; sự tài trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế.

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

- Nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về quản trị doanh nghiệp trong nước và nước ngoài góp phần hình thành triết lý và phong cách kinh doanh Việt Nam.

- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản trị doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế, các thành phần kinh tế. - Tư vấn cho các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài về tổ chức, quản trị kinh doanh, tìm kiếm thị trường, hợp tác kinh doanh, liên doanh giữa các doanh nghiệp.

- Tổ chức các diễn đàn, hội nghị, hội thảo về các vấn đề có liên quan đến quản trị kinh doanh. Tập hợp và phản ánh nguyện vọng, kiến nghị của các doanh nghiệp đối với các cơ quan hoạch định chính sách của Việt Nam.

- Thông tin, xuất bản các ấn phẩm về quản trị kinh doanh, thị trường, khoa học và công nghệ, chủ trương chính sách của Nhà nước Việt Nam.

Số nhân viên: Chính nhiệm: 20  Kiêm nhiệm: 30

Lĩnh vực hoạt động hiện tại

 

 

- Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

Đối tượng hưởng lợi chính

 

 

- Tất cả mọi người