Viện Quản lý và Phát triển năng lực Tổ chức (D.O..M.I)
25/01/2015 3:03 CH 1958 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

D.O..M.I

Tên cơ quan

Viện Quản lý và Phát triển năng lực Tổ chức

Thủ trưởng đơn vị

Lê Anh Sắc

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 86, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh xuân, Hà Nội

Điện thoại

0912114555

Fax

 

Email

 

Website

 

Thành lập

657 QĐ-LHH

04/11/11

Số đăng ký

A-1005

25/11/11

Cơ quan chủ quản