Viện Quản lý và Phát triển châu Á
28/10/2014 10:49 CH 3714 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt AMDI
Tên cơ quan Viện Quản lý và Phát triển châu Á
Người đứng đầu PGS. TS Nguyễn Thị Minh Hiền, 

0983891949

Chức vụ  
Chức vụ  
Người thường trực

0914849999 (Đức)

Chức vụ  
Địa chỉ Tầng 1, Tòa nhà Việt Úc (VAS), Khu đô thị Mỹ Đình I, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại 62872034
Fax 04.62811374/ 04/62873066
Email info@amdi.vn
Website www.amdi.vn
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ:1170/ QĐ-LHH, 01/9/09

Điện thoại:A-573, 16//11/06, (về  năm 2009)

Tôn chỉ mục đích

Viện Quản lý và Phát triển châu Á (AMDI) là một tổ chức khoa học công nghệ thực hiện sứ mệnh nghiên cứu, đào tạo và phát triển khoa học quản lý hàng đầu tại Việt Nam.

Thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các tổ chức, hiệp hội quản lý cũng như các trường đại học nổi tiếng thế giới, AMDI mang đến các giải pháp quản lý thông minh, sáng tạo, thực tiễn và mang tính chuyên nghiệp cao. Đội ngũ cán bộ quản lý và kỹ thuật AMDI đều tốt nghiệp Thạc sỹ, Tiến sỹ tại các trường đại học danh tiếng trong nước và trên thế giới. Ngoài ra AMDI còn có mạng lưới chuyên gia tư vấn hàng đầu Việt Nam về các lĩnh vực quản lý phát triển tổ chức, giảm nhẹ rủi ro thảm họa và biến đổi khí hậu.

Chức năng, nhiệm vụ

- Tập hợp các nhà khoa học và cán bộ quản lý để thực hiện các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ quản lý hiện đại nhằm nâng cao chất lượng nguồn lực, trình độ và năng lực quản lý tại Việt Nam và các nước trong khu vực.

- Nghiên cứu, thực hiện các đề tài, dự án phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, thử nghiệm các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn lực, trình độ và năng lực quản lý và các hoạt động khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

- Dịch vụ khoa học và công nghệ: tư vấn và triển khai các dự án trong lĩnh vực quản lý và phát triển, chuyển giao công nghệ; cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ về thông tin, tư vấn, đào tạo bồi dưỡng, tập huấn, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm và ứng dụng các tri thức khoa học trong lĩnh vực quản lý và phát triển.

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý và phát triển.
Những lĩnh vực hoạt động chính
Môi trường
Đào tạo
Tư vấn, phản biện

Danh mục các đề tài/dự án đơn vị chủ trì thực hiện trong thời gian 5 năm gần đây (2006-2010)

Nghiên cứu cơ chế tài chính bền vững đối với nông nghiệp và sinh kế trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Xây dựng mô hình Quản lý Nguồn nhân lực cho ngân hàng máu
Hoàn Thiện hệ thống Quản lý nguồn nhân lực
Đánh giá tiến độ thực hiện Khung hành động Hyogo về Giảm nhẹ rủi ro thiên tai tại Việt Nam. Dự án của Bộ NN&PTNT do UNDP tài trợ.
Hoàn thiện hệ thống Quản trị nhân sự cho 03 VP khu vưc
 
Xây dựng hướng dẫn quốc gia về ứng phó khẩn cấp với thảm họa và phục hồi sớm. Dự án của Bộ NN&PTNT do UNDP tài trợ.
Xây dựng và hoàn thiện dự thảo chiến lược phát triển nghề luật sư ở Việt Nam đến năm 2020
Hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển và Quản lý nguồn nhân lực cho VP Bộ NN & PT NT
Hỗ trợ Cục quản lý chất lượng Lâm sản và Thủy sản Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn quản lý nhân lực
Hoàn thiện hệ thống quản trị nhân sự
Tư vấn dự án" Khảo sát đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động luật sư, nhu cầu của xã hội đối với dịch vụ pháp lý của luật sư và định hướng phát triển