Viện Nghiên cứu và Đào tạo về quản lý (VIM)
12/01/2015 9:28 SA 2507 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

VIM

Tên cơ quan

Viện Nghiên cứu và Đào tạo về quản lý

Thủ trưởng đơn vị

Hàn Mạnh Tiến

NR: 8521132

0903404580

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

38 Bà Triệu, tầng 5, Hoàn Kiếm,Hà Nội

Điện thoại

39346246/45/9360085/9348151

Fax

(84-4)39360084

Email

vim.vacd@gmail.com

Website

 

Thành lập

808 (TC - LHH)

15/11/99

Số đăng ký

654

22/2/00

Cơ quan chủ quản