Viện Khoa học Môi trường và Sức khoẻ Cộng đồng (IESH)
13/01/2015 9:54 SA 1565 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

IESH

Tên cơ quan

Viện Khoa học Môi trường và Sức khoẻ Cộng đồng

Thủ trưởng đơn vị

 

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

Trần Tứ Hiếu

0913571483 (Thảo)

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 18, N8B, Trung Hoà, Nhân Chính, Hà Nội

Điện thoại

5569391

Fax

 

Email

 

Website

 

Thành lập

221/ QĐ-LHH

13/02/07

Số đăng ký

A-612

15/02/07

Cơ quan chủ quản