Viện Địa lý sinh thái môi trường (IEGE)
13/01/2015 8:10 SA 1091 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

IEGE

Tên cơ quan

Viện Địa lý sinh thái môi trường

Thủ trưởng đơn vị

Phan Liêu,

08. 8475306, 0903749215

08.2102365NR 

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

Phú: 0904501571

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 173/12 Phan Huy ích, phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh

Điện thoại

08. 8631992

Fax

(848)9144.610

Email

huynhphu.iege@gmail.com

Website

 

Thành lập

1534/QĐ-LHH

30/12/05

Số đăng ký

A-466

9/01/06

Cơ quan chủ quản