Viện Đào tạo - Nghiên cứu về tổ chức và hành chính
28/10/2014 10:49 CH 1130 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt ITRAO
Tên cơ quan Viện Đào tạo - Nghiên cứu về tổ chức và hành chính
Người đứng đầu PGS.TS Nguyễn Hữu Tri
Chức vụ Viện trưởng
Chức vụ Viện trưởng
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ 111, phòng 415 - 416, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại 04.38562872
Fax 04.37820163
Email vdthanhchinh@gmail.com
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

- Nghiên cứu và ứng dụng khoa học tổ chức và hành chính vào các lĩnh vực khác nhau phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu các vấn đề phát triển.

- Chủ động triển khai hoặc hợp tác với các viện nghiên cứu, các trường đại học, các tổ chức trong và ngoài nước thực hiện đào tạo nâng cao năng lực và phổ biến kinh nghiệm, chính sách mới về tổ chức và hành chính.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo và thực hiện dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin về đổi mới phát triển tổ chức và cải cách hành chính.

- Thực hiện việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng khoa học tổ chức và hành chính trong đổi mới kiện toàn tổ chức và cải cách hành chính.

Lĩnh vực hoạt động chính:

-Nghiên cứu khoa học, triển khai và ứng dụng công nghệ

 

 

-Nghiên cứu kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục

 

 

-Tư vấn, phản biện

 

 

-Môi trường

 

 

-Xóa đói giảm nghèo

 

 

-Đào tạo

 

 

 -Kỹ thuật công nghệ

-Khoa học Xã hội

Tôn chỉ mục đích:

Phục vụ cho sự phát triển đất nước.

Thông tin nhân sự:

 

 

 

 

Tổng số

 

 

Học vị

 

 

Học hàm

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

Khác

 

 

GS

 

 

PGS

 

 

A

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

1.Tổng số

 

 

14

 

 

5

 

 

3

 

 

5

 

 

1

 

 

   

1

 

 

Trong đó số Nữ

 

 

               

2.Nhân lực tổ chức chia theo thời gian

 

 

               

Chính nhiệm

 

 

6

 

 

3

 

 

 

2

 

 

1

 

 

     

Kiêm nhiệm

 

 

8

 

 

2

 

 

3

 

 

3

 

 

       

3.Nhân lực chia theo độ tuổi

 

 

               

Đến 35 tuổi

 

 

4

 

 

   

3

 

 

1

 

 

     

Từ 36-60 tuổi

 

 

4

 

 

1

 

 

2

 

 

1

 

 

       

Trên 60 tuổi

 

 

6

 

 

5

 

 

 

1

 

 

       

Các đề tài/đự án từ năm 2006-2010:

-Nghiên cứu tác động hội nhập đến nền hành chính Việt Nam.

-Nghiên cứu ảnh hưởng hội nhập đến phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam.

-Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới quản lý tài nguyên môi trường hành lang đường Hồ Chí Minh.

-Khảo sát thực trạng kiến nghị giải pháp nâng cao năng lực QLNN về quy hoạch nông thông mới cho chính quyền cơ sở.

-Tham gia đào tạo, giang dạy ( 3 tháng/năm)

-Hợp tác nghiên cứu với các đơn vị khác (3 tháng/năm)