Trung tâm ứng dụng vật lý y sinh và kỹ thuật môi trường (CPE)
13/01/2015 8:08 SA 1188 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CPE

Tên cơ quan

Trung tâm ứng dụng vật lý y sinh và kỹ thuật môi trường

Thủ trưởng đơn vị

Quyền GĐ:

Trịnh Ngọc Diệu

0912016815

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 18, nhà A 26, phòng 2 đường Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Đô, q. Cầu Giấy, 

Điện thoại

04.7910347

Fax

 

Email

vustacpe@yahoo.com

Website

 

Thành lập

1525/QĐ-LHH

30/12/05

Số đăng ký

A-467

9/01/06

Cơ quan chủ quản