Trung tâm truyền thông phát triển nông thôn (CRD)
24/01/2015 3:26 CH 1251 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CRD

Tên cơ quan

Trung tâm truyền thông phát triển nông thôn

Thủ trưởng đơn vị

Phạm Thị Thu Hà

0915427315

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

0912110111 (Hải)

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số nhà 44, Lô 7, khu 1,9 ha, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại

62931974

Fax

 

Email

vietnam.crd@gmail.com

Website

 

Thành lập

248/ QĐ-LHH

20/4/10

Số đăng ký

A-912

06/7/10

Cơ quan chủ quản