Trung tâm phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường (COTDEP)
13/01/2015 8:38 SA 872 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

COTDEP

Tên cơ quan

Trung tâm phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Đình Mạnh 

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 15, ngõ 71/61 Đường Trần Duy Hưng, Hà Nội

Điện thoại

04. 7913454

Fax

04. 7913451

Email

 

Website

 

Thành lập

1117/QĐ-LHH

06/9/06

Số đăng ký

A544

14/9/06

Cơ quan chủ quản