Trung tâm phát triển công nghệ, tài nguyên và môi trường (CTRED)
12/01/2015 2:35 CH 913 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CTRED

Tên cơ quan

Trung tâm phát triển công nghệ, tài nguyên và môi trường

Thủ trưởng đơn vị

Trương Văn Lã

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

Trần Cẩm Phong

0903202727 

Chức vụ

 

Địa chỉ

số 33, p. Quang Trung, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại

38263626

Fax

 

Email

ctred3304@yahoo.com

Website

 

Thành lập

982(QĐ-LHH)

15/11/2004

Số đăng ký

A319

27/12/04

Cơ quan chủ quản