Trung tâm phát triển Y tế và Cộng đồng (HealthCD)
25/01/2015 3:12 CH 2182 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

HealthCD

Tên cơ quan

Trung tâm phát triển Y tế và Cộng đồng

Thủ trưởng đơn vị

Trần Bích Phượng

0903440727

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 59, Ngõ 406, đường Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại

37197221

Fax

37197221

Email

 

Website

 

Thành lập

19 QĐ-LHHVN

05/01/12

Số đăng ký

A-1011

16/01/12

Cơ quan chủ quản