Trung tâm nghiên cứu và phát triển cộng đồng bền vững (CREDES)
13/01/2015 9:46 SA 1317 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CREDES

Tên cơ quan

Trung tâm nghiên cứu và phát triển cộng đồng bền vững

Thủ trưởng đơn vị

Đào Thị Tố Nga

0903255371

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

01269225225 (BS. Khoát. PGĐ)

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 112 C11,  TT Nam Thành Công , Ngách 17/2 Phố Hoàng Đạo Phách, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại

8587782, 5574495

Fax

 

Email

 

Website

 

Thành lập

09/ QĐ-LHH

02/01/07

Số đăng ký

A-609

  14/02/07

Cơ quan chủ quản