Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển (MDRC)
12/01/2015 9:07 SA 1601 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

MDRC

Tên cơ quan

Trung tâm nghiên cứu thị trường và phát triển

Thủ trưởng đơn vị

Cao Quý Bảo

0912023019 (San)

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

 

Điện thoại

7171188

Fax

 

Email

 

Website

 

Thành lập

180 (TC - LHH)

15/3/97

Số đăng ký

526

24/4/97

Cơ quan chủ quản