Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng (RIC)
24/01/2015 2:47 CH 1470 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

RIC

Tên cơ quan

Trung tâm nghiên cứu sáng kiến phát triển cộng đồng

Thủ trưởng đơn vị

Lê Văn Hải

0917618484

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Khu 4, Thị trấn Kỳ Sơn, Huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình;

35, ngõ 472, đường lạc Long Quân, Tây Hồ,

Hà Nội

Điện thoại

02183843431

Fax

02183843431

Email

hai.pcmm.hb@gmail.com

Website

 

Thành lập

1160/ QĐ-LHH

28/8/09

Số đăng ký

A-865

11/9/09

Cơ quan chủ quản