Trung tâm nghiên cứu, hỗ trợ và phát triển Văn hoá (A&C)
12/01/2015 3:01 CH 1294 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

A&C

Tên cơ quan

Trung tâm nghiên cứu, hỗ trợ và phát triển Văn hoá

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Đình Quang

0983160728

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

0912071481 (Thủy)

Chức vụ

 

Địa chỉ

51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Điện thoại

39454347

Fax

 

Email

 

Website

 

Thành lập

527(QĐ-LHH)

11/5/2005

Số đăng ký

A371

6/6/2005

Cơ quan chủ quản