Trung tâm nghiên cứu hỗ trợ phát triển cộng đồng (RESCOD)
12/01/2015 2:26 CH 1080 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

RESCOD

Tên cơ quan

Trung tâm nghiên cứu hỗ trợ phát triển cộng đồng

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Hồng Hải (0989135916)

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

A.Văn: 0982387268

Chức vụ

 

Địa chỉ

35A, ngõ 144 P. Quan Nhân, Nhân chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại

7665355/7662963

Fax

(84-4)7660443

Email

Congdongrescod@vnn.vn

Website

 

Thành lập

540(QĐ - LHH)

18/6/04

Số đăng ký

A-276

9/8/04

Cơ quan chủ quản