Trung tâm nghiên cứu Minh triết (CESVI)
24/01/2015 2:35 CH 1200 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CESVI

Tên cơ quan

Trung tâm nghiên cứu Minh triết

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Khắc Mai

0906141259

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 26/40 Phố Kim Hoa, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại

38525058

Fax

 

Email

maiminhtriet@gmail.com

Website

 

Thành lập

1015/ QĐ-LHH

27/7/09

Số đăng ký

A-881

20/11/09

Cơ quan chủ quản