Trung tâm kinh tế và phát triển cộng đồng (ECCO)
24/01/2015 2:51 CH 1279 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

ECCO

Tên cơ quan

Trung tâm kinh tế và phát triển cộng đồng

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Ngọc Quỳnh

0982762498

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Tầng 3, 214 Nguyễn Lương Bằng, Hà Nội

Điện thoại

35131389

Fax

35131390

Email

 

Website

 

Thành lập

1253/ QĐ-LHH

22/9/09

Số đăng ký

A-890

20/01/10

Cơ quan chủ quản