Trung tâm hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững (SADAS)
13/01/2015 8:32 SA 1206 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

SADAS

Tên cơ quan

Trung tâm hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững

Thủ trưởng đơn vị

Thân Dỹ Ngữ

0913239304

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 8, Khu A32, Phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại

8465142

Fax

 

Email

htchanoi@hn.vnn.vn

Website

 

Thành lập

590/QĐ-LHH

5/5/06

Số đăng ký

A-570

31/10/06

Cơ quan chủ quản