Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ (SEDA)
13/01/2015 10:00 SA 1371 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

SEDA

Tên cơ quan

Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ

Thủ trưởng đơn vị

Kiều Đỗ Thuỷ Hà

0988085858

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

0983129998 (Hương)

Chức vụ

 

Địa chỉ

Nhà số 8, ngõ 31, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại

8268726, 8689808

Fax

 

Email

 

Website

 

Thành lập

239/ QĐ-LHH

13/02/07

Số đăng ký

A-621

  11/4/07

Cơ quan chủ quản