Trung tâm hỗ trợ nguồn lực phát triển (CENFORD)
13/01/2015 8:21 SA 1096 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CENFORD

Tên cơ quan

Trung tâm hỗ trợ nguồn lực phát triển

Thủ trưởng đơn vị

Biện Quang Tú

0912726332

0975659800

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 62 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại

37939172

Fax

 

Email

info@cenford.org.vn

Website

cenford.org.vn

Thành lập

219/QĐ-LHH

15/3/06

Số đăng ký

A499

31/3/06

Cơ quan chủ quản