Trung tâm hỗ trợ năng lực và hợp tác cộng đồng (ACEP)
12/01/2015 2:29 CH 1250 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

ACEP

Tên cơ quan

Trung tâm hỗ trợ năng lực và hợp tác cộng đồng

Thủ trưởng đơn vị

Đào Trần Phương 

Đồng: 0913501650

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Phòng 0605, tấng 6, tòa nhà ICC, 71 Nguyễn Chí Thanh,  Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại

62758669

Fax

62758667

Email

acep@acep.org.vn

Website

 

Thành lập

679(QĐ-LHH)

5/8/04

Số đăng ký

A301

19/10/04

Cơ quan chủ quản