Trung tâm hành động vì sự phát triển đô thị (Action For The City)
13/01/2015 9:44 SA 1157 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

Action For The City

Tên cơ quan

Trung tâm hành động vì sự phát triển đô thị

Thủ trưởng đơn vị

Đặng Hương Giang

0912751303

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Bảo tàng Lịch sử, số 1, Phạm Ngũ Lão, Hà Nội

Điện thoại

62700184

Fax

 

Email

 

Website

 

Thành lập

1768/ QĐ-LHH

22/12/06

Số đăng ký

A-591

12/1/07

Cơ quan chủ quản