Trung tâm hành động vì người sống với HIV (ACPplus)
24/01/2015 2:41 CH 1095 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

ACPplus

Tên cơ quan

Trung tâm hành động vì người sống với HIV

Thủ trưởng đơn vị

Phạm Quốc Hùng

0904284505

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

P. 828, tầng 8, nhà K6 khu đô thị mới Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại

22171784

Fax

22465306

Email

acpplus@gmail.com 

Website

 

Thành lập

1134/ QĐ-LHH

26/8/09

Số đăng ký

A-877

09/11/09

Cơ quan chủ quản