Trung tâm dịch thuật, dịch vụ văn hoá và khoa học công nghệ (CTCS)
13/01/2015 8:37 SA 1080 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CTCS

Tên cơ quan

Trung tâm dịch thuật, dịch vụ văn hoá và khoa học công nghệ 

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Hoàng Điệp

0904286968 (Điệp)

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 31A, ngõ 50, Phố Võng Thị, Phường Bưởi,Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại

38362705

Fax

 

Email

trungtamdichthuatctcs@gmail.com

Website

 

Thành lập

1112/QĐ-LHH

06/9/06

Số đăng ký

A-546

18/9/06

Cơ quan chủ quản