Trung tâm địa lý môi trường ứng dụng (GECA)
12/01/2015 9:54 SA 1026 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

GECA

Tên cơ quan

Trung tâm địa lý môi trường ứng dụng

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Can

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

597 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình,Hà Nội

Điện thoại

7.564159 

Fax

 

Email

 

Website

 

Thành lập

561 (TC - LHH)

28/6/02

Số đăng ký

783

6/8/02

Cơ quan chủ quản