Trung tâm đào tạo và tư vấn chăm sóc sức khoẻ theo yêu cầu
28/10/2014 10:49 CH 791 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt T & C
Tên cơ quan Trung tâm đào tạo và tư vấn chăm sóc sức khoẻ theo yêu cầu
Người đứng đầu Hoàng Hữu Trí
Chức vụ Giám đốc
Chức vụ Giám đốc
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ Số 347 - Đường Đê La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại 04.5142890/09122441322
Fax 04.5147748
Email vncare@gmail.com
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Tôn chỉ, mục đích

 

 

Trung tâm đào tạo và tư vấn chăm sóc sức khoẻ theo yêu cầu là tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động theo NĐ số 81/2002/NĐ-CP ngày 17/10/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ, là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng tại ngân hàng và hoạt động theo phư­ơng thức hạch toán độc lập.

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

- Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực.

- Nghiên cứu, đánh giá và tư vấn cho người bệnh có nhu cầu về các lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, ghép tạng, chẩn đoán và điều trị ung thư­ sớm, phẫu thuật tim - mạch máu.

- Dịch vụ khoa học và công nghệ: thực hiện các dự án điều tra người tàn tật sau chiến tranh (bom, mìn, chất độc da cam), tư vấn, hỗ trợ điều trị, phục hồi chức năng; thông tin tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, tập huấn, đào tạo trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ cộng đồng

- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Số nhân viên:  Chính nhiệm: 4  Kiêm nhiệm: 5

Lĩnh vực hoạt động hiện tại

 

 

- Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật.

- Giáo dục, đào tạo, dạy nghề.

- Xoá đói giảm nghèo và Phát triển cộng đồng.

Đối tượng hưởng lợi chính

 

 

-Tất cả mọi người.