Trung tâm con người và thiên nhiên (PAN)
28/10/2014 10:49 CH 1506 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt PAN
Tên cơ quan Trung tâm con người và thiên nhiên
Người đứng đầu Trịnh Lê Nguyên, 

0912095045

Chức vụ Giám đốc
Chức vụ Giám đốc
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ Số 6 N8B, Trung Hòa - Nhân Chính, đường Nguyễn Thị Thập, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại 04.35564001
Fax  
Email  
Website www.nature.org.vn
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Thành lập:07/QĐ-LHH, 5/01/06

Số Đăng ký:A-475, 19/01/06

Tôn chỉ, mục đích

PAN mong muốn Việt Nam sẽ là một xã hội bền vững và thân thiện với môi trường, tất cả mọi người có cuộc sống phồn vinh và hài hòa với thiên nhiên, những nguồn tài nguyên thiên nhiên sẽ được sử dụng hợp lý, đảm bảo cho mục tiêu phát triển bền vững của đất nước cho hôm nay và mai sau.

Chức năng, nhiệm vụ

- Tập hợp lực lượng trí thức tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

- Góp phần bảo tồn và bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên và các loài động thực vật hoang dã.

- Tham gia hoạt động phát triển cộng đồng và xóa đói giảm nghèo.

- Huy động cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững.

- Nghiên cứu và đóng góp các ý tưởng, phương án, giải pháp cho các vấn đề liên quan đến thiên nhiên và môi trường cho các cơ quan hữu quan.

- Thực hiện các chương trình, dự án bảo tồn thiên nhiên, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững và nghiên cứu khoa học.

- Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ liên quan đến bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, và phát triển bền vững.

- Cung cấp các dịch vụ khoa học và kỹ thuật, tư vấn, đào tạo, tổ chức hội thảo, hội nghị trong lĩnh vực trên.

- Huy động và đa dạng hóa các nguồn lực đóng góp cho công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững

Số nhân viên: chính nhiệm: 10

Lĩnh vực hoạt động hiện tại

- Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

- Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

- Xoá đói giảm nghèo và Phát triển cộng đồng

- Môi trường

- Bảo tồn thiên nhiên

Chương trình/ dự án đang triển khai

- Nghiên cứu về quản lý nguồn tài nguyên nước ở cộng đồng, 2006-2007, Bắc Kạn, Hòa Bình, Nghệ An

- Nâng cao nhận thức về tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích ở cộng đồng, 2006, Thừa Thiên - Huế, Tuyên Quang

- Nâng cao năng lực về giáo dục và truyền thông môi trường cho dự án Hành Lang Xanh, 2006, Thừa Thiên -Huế

- Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục, truyền thông môi trường tại Khu dự trữ sinh quyển Cát Bà, 2006, Hải Phòng

Đối tượng hưởng lợi chính

- Người dân tộc thiểu số

- Phụ nữ

- Nam Giới

- Trẻ em

- Người nghèo.