Trung tâm chăm sóc sức khỏe – phục hồi chức năng (CHR)
14/01/2015 2:49 CH 1032 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CHR

Tên cơ quan

Trung tâm chăm sóc sức khỏe – phục hồi chức năng

Thủ trưởng đơn vị

Hoàng Trung

0904378039

38522766

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

40 Đê La Thành. P. Phương Liên,  Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại

38522766

Fax

 

Email

 

Website

 

Thành lập

1928/ QĐ-LHH

30/12/08

Số đăng ký

A-806

12/2/09

Cơ quan chủ quản