Trung tâm Sinh học nông nghiệp và bảo vệ môi trường (CABEP)
24/01/2015 3:19 CH 1214 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CABEP

Tên cơ quan

Trung tâm Sinh học nông nghiệp và bảo vệ môi trường

Thủ trưởng đơn vị

Phạm Thị Thùy

0913005899

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 33, ngõ 103, phố 8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại

36369069

Fax

37736892

Email

phamthithuy09@vnn.vn

ptthuy11@gmail.com

Website

 

Thành lập

105/ QĐ-LHH

01/3/10

Số đăng ký

A-897

31/3/10

Cơ quan chủ quản