Trung tâm Phát triển công nghệ Hành chính văn phòng (CENDOAT)
24/01/2015 2:30 CH 1681 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CENDOAT

Tên cơ quan

Trung tâm Phát triển công nghệ Hành chính văn phòng

Thủ trưởng đơn vị

Phạm Thị Phương Lan

Lan: 0982085686

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

P 214, nhà Công vụ Bộ tư lệnh Cảnh vệ, số 1B Bắc Son, P. Ngọc Hà, Q. Ba Đình,

Hà Nội

Điện thoại

4.66629319, 08043814

Fax

84.4.66629319

Email

cendoat@gmail.com

Website

 

Thành lập

964/ QĐ-LHH

15/7/09

Số đăng ký

A-845

05/8/09

Cơ quan chủ quản