Trung tâm Phát triển cộng đồng Việt Hưng (CCDV)
24/01/2015 2:37 CH 1125 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CCDV

Tên cơ quan

Trung tâm Phát triển cộng đồng Việt Hưng

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Xuân Nguyên

0912173409

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 160, đường Quán Thánh, P. Quán Thánh. Q. Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại

73073069

Fax

 

Email

admin@viethung.org.vn

Website

 

Thành lập

1077/ QĐ-LHH

14/8/09

Số đăng ký

A-859

09/9/09

Cơ quan chủ quản