Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Văn hoá-Du lịch (C&T)
13/01/2015 9:56 SA 1574 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

C&T

Tên cơ quan

Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng Văn hoá-Du lịch

Thủ trưởng đơn vị

Vũ Gia Hiền

0903855229

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Căn hộ số 022A, khu chung cư  Mỹ Thuận, phường 16, quận 8, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại

(08).2606255

Fax

 

Email

vugiahien@yahoo.com

Website

 

Thành lập

226/ QĐ-LHH

13/02/07

Số đăng ký

A-630

15/5/07

Cơ quan chủ quản