Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng phát triển thương hiệu Việt (THV)
13/01/2015 10:05 SA 1228 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

 

Tên cơ quan

 

Thủ trưởng đơn vị

Phan Thị Mỹ Yến

0903363130 (Đăng)

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

0903363133 (

0903363133 (Yến)

Chức vụ

 

Địa chỉ

162/15/3 Bình Lợi, phường 13. Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại

(08) 9127596

Fax

(08) 35172017

Email

myyenceo@yahoo.com

Website

 

Thành lập

468/ QĐ-LHH

06/4/07

Số đăng ký

A-636

19/4/07

Cơ quan chủ quản