Trung tâm Nghiên cứu Rừng và Đất ngập nước (FORWET)
24/01/2015 2:40 CH 1542 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

FORWET

Tên cơ quan

Trung tâm Nghiên cứu Rừng và Đất ngập nước

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Chí Thành

0913119249

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số1 Phạm Văn Hai, Phường 1, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại

8.38441496

Fax

 

Email

nguyenthanhchi48@yahoo.com.vn

Website

 

Thành lập

1096/ QĐ-LHH

17/8/09

Số đăng ký

A-847

20/8/09

Cơ quan chủ quản