Trung tâm Nghiên cứu Phát triển công nghệ môi trường (CERETD)
24/01/2015 3:31 CH 1282 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CERETD

Tên cơ quan

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển công nghệ môi trường

Thủ trưởng đơn vị

Kiều Ngọc Bình

0913382582

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 510, CT3A Khu Văn Quán, Nguyễn Khuyến, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại

22185170

Fax

 

Email

tt510ct3a@gmail.com

Website

 

Thành lập

391/ QĐ-LHH

06/7/10

Số đăng ký

A-921

15/7/10

Cơ quan chủ quản