Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS)
24/01/2015 2:33 CH 2231 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CSDS

Tên cơ quan

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững

Thủ trưởng đơn vị

Đôn Tuấn Phương

0987666878

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 23, ngõ Nghệ sĩ, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại

37911390

Fax

39286388

Email

csdsvn@yahoo.com

Website

 

Thành lập

990/ QĐ-LHH

20/7/09

Số đăng ký

A-848

17/9/09

Cơ quan chủ quản