Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR)
24/01/2015 3:05 CH 2501 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CECR

Tên cơ quan

Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng

Thủ trưởng đơn vị

Nguyễn Ngọc Lý

0979020007

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

P 501-502, nhà E1, Khu ngoại giao đoàn Trung Tự, Số 6, Đặng Văn Ngữ, Hà Nội

Điện thoại

39728063

Fax

39727954

Email

 

Website

 

Thành lập

1048/ QĐ-LHH

29/10/09

Số đăng ký

A-884

14/12/09

Cơ quan chủ quản