Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển Cộng đồng (CWPCD)
25/01/2015 3:46 CH 4659 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CWPCD

Tên cơ quan

Trung  tâm Hỗ trợ Phụ nữ  Phát triển Cộng đồng

Thủ trưởng đơn vị

Vũ Thị Phương Hoài

0973451163

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

0912232404 (Nghi)

Chức vụ

 

Địa chỉ

Số 502, V3-1, 637 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại

37757145

Fax

37757146

Email

 

Website

 

Thành lập

464QĐ-LHHVN

26/7/12

Số đăng ký

A-1041

16/8/2012

Cơ quan chủ quản