Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Bền vững (CSC)
25/01/2015 3:04 CH 2332 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

CSC

Tên cơ quan

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng Bền vững

Thủ trưởng đơn vị

 

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

Phan Văn Ngọc

0913324518

Chức vụ

 

Địa chỉ

 

Điện thoại

38536236

Fax

62819767

Email

ngoc.phanvan@gmail.com

Website

 

Thành lập

764 QĐ-LHH

10/11/11

Số đăng ký

A-1006

30/11/11

Cơ quan chủ quản