Trung tâm Địa môi trường và tổ chức lãnh thổ
28/10/2014 10:49 CH 1750 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt CEGTeP
Tên cơ quan Trung tâm Địa môi trường và tổ chức lãnh thổ
Người đứng đầu Trần Tý
Chức vụ Giám đốc
Chức vụ Giám đốc
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ Tổ 2 - Số 331 - Ngõ 192 - Lê Trọng Tấn - Đô thị Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
Điện thoại 04.6406792
Fax 04.6406792
Email dinhvanhung@hn.vnn.vn
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Tôn chỉ, mục đích

 

 

Tập hợp các nhà khoa học và công nghệ trong lĩnh vực địa môi trường và tổ chức lãnh thổ để tiến hành các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, triển khai ứng dụng các dịch vụ khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực địa môi trường.

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

- Tổ chức nghiên cứu triển khai, ứng dụng khoa học và công nghệ trong lĩnh vực địa môi trường và tổ chức lãnh thổ.

- Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực hoạt động (tư vấn, thẩm định; đào tạo; chuyển giao công nghệ; hội nghị, hội thảo; cung cấp thiết bị đo đạc khảo sát; du lịch sinh thái...).

- Trao đổi, hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về các vấn đề thuộc lĩnh vực địa môi trường và tổ chức lãnh thổ.

Số nhân viên: Chính nhiệm: 10  Kiêm nhiệm: 9

Lĩnh vực hoạt động hiện tại

 

 

- Khoa học tự nhiên và chuyển giao công nghệ

- Giáo dục, đào tạo, dạy nghề

- Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

- Xoá đói giảm nghèo và Phát triển cộng đồng

- Môi trường

- Lĩnh vực khác.

Chương trình/ dự án đang triển khai

 

 

- Quy hoạch môi tr­ường, 2005 - 2007, Hà Nam, Hà Tây, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc.

- Hoang mạc hoá, 2007 - 2008, Điện Biên, Vĩnh Phúc.

 

 

- Nghiên cứu chất thải rắn và nước thải độc hại 2006 - 2007, Vĩnh Phúc.

 

 

- Đa dạng sinh học và năng lực quản lý các khu bảo tồn thiên nhiên, 2007 - 2008, Cà Mau, Hà Giang, Thanh Hoá.

 

 

Đối tượng hưởng lợi chính

 

 

Tất cả mọi người.