Trung tâm Địa lý Môi trường Ứng dụng
28/10/2014 10:49 CH 669 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt GECA
Tên cơ quan Trung tâm Địa lý Môi trường Ứng dụng
Người đứng đầu Nguyễn Can
Chức vụ Giám đốc
Chức vụ Giám đốc
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ 597 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội
Điện thoại 04.37564159
Fax  
Email gecavn@yahoo.com
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Lĩnh vực hoạt động

 

 

Địa lý môi trường

Chương trình/ dự án đang triển khai

 

 

- Điều tra nhu cầu cán bộ khoa học công nghệ Tây Nguyên, 2006.

- Xây dựng mô hình phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường tại Vân Trục, Lập Thạch, Vĩnh Phúc, 2006.