Trung tâm Đào tạo, tư vấn và thông tin kinh tế
28/10/2014 10:49 CH 1101 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt CETAI
Tên cơ quan Trung tâm Đào tạo, tư vấn và thông tin kinh tế
Người đứng đầu ThS Nguyễn Thị Thu Thủy
Chức vụ  
Chức vụ  
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ 132 Nguyễn Tuân - P. Thanh Xuân Trung - Q. Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại 04.5571875/04.5571876
Fax 04.5571874
Email cetai@hn.vnn.vn/ clobdoanhnghiepvietnam@gmail.com
Website http://cetai.org.vn
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

Trung tâm đào tạo, tư vấn và thông tin kinh tế có các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

- Tổ chức nghiên cứu, mở các khoá đào tạo ngắn hạn và dài hạn về kỹ năng kinh tế, quản trị kinh doanh, công nghệ, kỹ thuật.

- Tổ chức câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam

- Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ: - Làm dịch vụ tư vấn, giám định, phản biện, môi giới, thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế xã hội. - Làm dịch vụ cho công dân Việt Nam đi học tập, nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm, tham quan khảo sát thị trường, tìm đối tác hợp tác liên doanh về đầu tư, thương mại ở nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Xuất bản bản tin “kinh doanh và tiếp thị”, các ấn phẩm về kinh tế, quản trị kinh doanh, khoa học, công nghệ, kỹ thuật.

- Hợp tác vận động các tổ chức trong và ngoài nước, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, chính phủ, viện nghiên cứu để thực hiện các nhiệm vụ nêu trên của Trung tâm không trái với Luật khoa học và công nghệ và quy định của pháp luật.

Số lượng nhân viên: Chính nhiệm: 20  Kiêm nhiệm 12

Lĩnh vực hoạt động:

 

 

- Nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ

- Tư vấn cho doanh nghiệp.

Chương trình/ dự án đang triển khai

 

 

- Câu lạc bộ Doanh nghiệp.

- Bản tin Thông tin Kinh doanh và Tiếp thị.

Đối tượng hưởng lợi chính

- Doanh nghiệp.