Trung tâm Đào tạo-Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý (OMT)
13/01/2015 9:49 SA 1920 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt

OMT

Tên cơ quan

Trung tâm Đào tạo-Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản lý

Thủ trưởng đơn vị

Phạm Thị Thuỷ

0913004559

0913238156 (Hoà)

Chức vụ

 

Chức vụ

 

Người thường trực

 

Chức vụ

 

Địa chỉ

Phòng 101, Trung tâm Tin học Viespa, Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, 220, Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại

62730856

Fax

62730864

Email

 

Website

 

Thành lập

136/ QĐ-LHH

24/01/07

Số đăng ký

A-605

 07/02/07

Cơ quan chủ quản