Trung tâm Đào tạo - Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản Lý
28/10/2014 10:49 CH 3575 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt OMT
Tên cơ quan Trung tâm Đào tạo - Nghiên cứu Khoa học Tổ chức và Quản Lý
Người đứng đầu Trương Cộng Hòa
Chức vụ Giám đốc
Chức vụ Giám đốc
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ 126/68 Khu tập thể Bộ tư lệnh Lăng X2 - Phan Kế Bính - Cống Vị -Quận Ba Đình - Hà Nội
Điện thoại 04.7624464\0913004559
Fax 04.7624465
Email conghoaomt@yahoo.com
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

Chức năng

Huy động các nhà khoa học, các nhà tổ chức, quản lý tham gia vào hoạt động dịch vụ, nghiên cứu khoa học tổ chức, quản lý và các vấn đề phát triển; đào tạo, phổ biến pháp luật, chuyển giao tri thức, kỹ năng, nghiệp vụ tổ chức, quản lý nhằm nâng cao năng lực tổ chức và quản lý cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp.

Nhiệm vụ

 

 

- Nghiên cứu và ứng dụng các lý thuyết và mô hình tổ chức, các học thuyết quản lý hiện đại, các vấn đề phát triển vào các lĩnh vực khác nhau phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Chuyển giao tri thức, phổ biến pháp luật và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ trên các lĩnh vực tổ chức, quản lý, hành chính, hội nhập, đầu tư, đấu thầu, chứng khoán, tài chính, kế toán, tin học và ngoại ngữ.

- Dịch vụ tư vấn về tổ chức, quản lý và cung cấp thông tin trên các lĩnh vực, đại diện phát hành sách cho các nhà xuất bản.

Số lượng nhân viên: chính nhiệm 17                kiêm nhiệm: 5

Lĩnh vực hoạt động

 

 

- Nghiên cứu, đào tạo, tư vấn.

Chương trình/ dự án đang triển khai

 

 

- Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ của Bộ Thủy sản, dầu khí, hàng không.

- Tổ chức những khóa đào tạo ngắn ngày về tổ chức và quản lý.

Đối tượng hưởng lợi

 

 

Tất cả mọi người.