Trung tâm Đào tạo Kỹ năng hành chính
28/10/2014 10:49 CH 681 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt CAT
Tên cơ quan Trung tâm Đào tạo Kỹ năng hành chính
Người đứng đầu Lê Thị Phương Liên
Chức vụ  
Chức vụ  
Người thường trực  
Chức vụ  
Địa chỉ Số 15, đường Đông Hưng Thuận 11, phường Đông Hưng Thuận, Q. 12, Hồ Chí Minh
Điện thoại 04.62590049
Fax 04.62590049
Email  
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam