Trung tâm Dân số, Môi trường và Phát triển
28/10/2014 10:49 CH 1265 lượt xem
Cỡ chữ +-

Tên viết tắt PED
Tên cơ quan Trung tâm Dân số, Môi trường và Phát triển
Người đứng đầu ThS Đỗ Đức Khôi
Chức vụ Giám đốc
Chức vụ Giám đốc
Người thường trực Nguyễn Thị Thu Thủy
Chức vụ Nhân viên văn phòng
Địa chỉ Số 8 - Ngõ 162 - Phố Nguyễn Văn Cừ - Phường Bồ Đề - Quận Long Biên - Hà Nội
Điện thoại 04.8724509\\\\0913540129
Fax 04.38724508
Email ped@vusta.vn; pedhanoi@fpt.vn
Website  
Cơ quan chủ quản Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
 

Tôn chỉ, mục đích

 

 

Góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước, đặc biệt là vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa. Cách tiếp cận chính là: Phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ xã hội, với bảo vệ tài nguyên, môi trường và nâng cao chất lượng dân số

Chức năng, nhiệm vụ

 

 

- Thực hiện các dự án nhằm cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, nâng cao chất lượng dân số, sức khỏe cộng đồng, bảo vệ tài nguyên, môi trường, phát triển kinh tế nông thôn, phát triển nông lâm ngư nghiệp.

- Thực hiện các khoá đào tạo, tập huấn và tư vấn trong các lĩnh vực Phát triển nông thôn, Phát triển Cộng đồng, Dân số, Sức khỏe sinh sản, Sức khoẻ cộng đồng, Bảo vệ tài nguyên, môi trường sinh thái.

- Nghiên cứu ứng dụng về Dân số, Môi trường và Phát triển nông thôn, nông nghiệp và xoá đói giảm nghèo.

- Phát triển các mối quan hệ hợp tác quốc tế và trong nước trong các lĩnh vực Phát triển, dân số và môi trường.

 

 

Số nhân viên:

 

 

 

 

Tổng số

 

 

Học vị

 

 

Học hàm

 

 

TS

 

 

ThS

 

 

ĐH

 

 

 

 

Khác

 

 

GS

 

 

PGS

 

 

A

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

1.Tổng số

 

 

   

1

 

 

4

 

 

 

1

 

 

   

Trong đó số Nữ

 

 

     

2

 

 

       

2.Nhân lực tổ chức chia theo thời gian

 

 

               

Chính nhiệm

 

 

   

1

 

 

4

 

 

 

1

 

 

   

Kiêm nhiệm

 

 

   

4

 

 

3

 

 

 

2

 

 

   

3.Nhân lực chia theo độ tuổi

 

 

               

Đến 35 tuổi

 

 

     

3

 

 

       

Từ 36-60 tuổi

 

 

   

2

 

 

         

Trên 60 tuổi

 

 

               

 

Lĩnh vực hoạt động hiện tại

 

 

- Đào tạo phát triển nguồn nhân tực cho các tổ chức và dự án.

 

 

- Chăm sóc sức khoẻ, y tế, khuyết tật

 

 

- Nông nghiệp, khuyến nông, lâm nghiệp

- Việc làm

- Xoá đói giảm nghèo và Phát triển cộng đồng

- Môi trường

- Giới

Chương trình/ dự án đang triển khai

 

 

- Dự án Hỗ trợ đồng bào tái định cư ổn định cuộc sống (Thuỷ điện bản Vẽ), 2006-2007, Nghệ An

- Phát triển bếp đun cải tiến ĐK theo phương thức Thương mại hoá, 2006, Thanh Hóa

- Phát triển bếp đun cải tiến ĐK theo phương thức Thương mại hoá, 2007, Thái Nguyên

Đối tượng hưởng lợi chính

 

 

- Người dân tộc thiểu số

 

 

- Phụ nữ

 

 

- Trẻ em

- Người có HIV/AIDS

- Người nghèo.